Työnohjaus

Työnohjaus auttaa löytämään ratkaisuja työyhteisön ongelmiin

Työnohjaus on tehokas prosessi työn ja työyhteisön toiminnan kehittämiseen. Parhaimmillaan se auttaa löytämään työn ilon uudelleen.

Työnohjaus on oman työn äärelle pysähtymistä, sen tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Tarkoituksena on avata ongelmia, hakea uusia näkökulmia ja löytää ratkaisuja työelämän hankaliin tilanteisiin.

Työnohjaus on yksilöllinen oppimisprosessi, jonka tavoitteita ovat muun muassa oman ammatillisen identiteetin vahvistaminen ja oma sekä työyhteisön hyvinvointi. Työnohjauksen avulla voidaan purkaa, jäsentää ja peilata omaan työrooliin liittyviä ajatuksia turvallisessa ympäristössä.

Kenelle työnohjaus sopii?

Työnohjaus on prosessi, joka tähtää työn ja työyhteisön toiminnan kehittämiseen. Se sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään, saada uusia näkökulmia tai päästä eteenpäin haastavassa tilanteessa. Työnohjauksen tavoitteet räätälöidään aina ohjattavan yksilön tai ryhmän mukaan ja niitä työstetään aktiivisesti henkilökohtaisissa tapaamisissa.

Työnohjauksesta on hyötyä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • kehitystarpeita tiedetään olevan, mutta niitä ei osata tunnistaa
 • yksilön tai yhteisön tavoitteet ovat selvillä, mutta ei tiedetä, miten niihin päästäisiin
 • työyhteisön roolit kaipaavat selkeyttämistä
 • halutaan keskustella ja sopia yhteisistä toimintatavoista
 • työyhteisössä ennen vallinnut hyvä tiimihenki ja fiilis on kadonnut
 • halutaan löytää työn ilo

Vaikka työnohjauksesta on apua monenlaisiin tilanteisiin, se ei kuitenkaan sovellu kaikkeen. Mikäli työyhteisöä kohtaa akuutti kriisitilanne, kriisityönohjaus on oikea valinta tilanteen purkamiseksi. Kiusaamistilanteissa taas suositellaan käytettävän työyhteisösovittelua.

Miten työnohjausprosessi etenee?

Loistekeskuksen työnohjaus räätälöidään aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Prosessi perustuu säännöllisiin, esimerkiksi 3–4 viikon välein toistuviin tapaamisiin. Tarjoamme työnohjauspalveluitamme ympäri Satakuntaa ja akselilla Turku–Tampere–Vaasa. Työnohjaus voidaan toteuttaa myös etänä.

Kaikki alkaa yhteydenotostasi, jonka jälkeen keskustelemme kanssasi perusteellisesti. Kartoittavat keskustelut ovat aina ilmaisia ja luottamuksellisia. Keskustelun pohjalta valitsemme juuri sinulle tai tiimillesi sopivimman ohjaajan ja ohjaustavan. Mittaamme asettamiesi tavoitteiden saavuttamista työnohjausprosessin alusta loppuun.

Mitä työnohjauksen jälkeen?

Työnohjauksen jälkeen olet muun muassa oppinut

 • tunnistamaan omia heikkouksiasi ja vahvuuksiasi
 • saanut uusia näkökulmia ja työkaluja ajatustesi työstämiseen
 • saanut lisää ammatillista itsevarmuutta

Yhteisösi työnohjauksen ansiosta hajanainen tiimisi on

 • tiimiytynyt
 • työskentelystänne on tullut aiempaa dynaamisempaa
 • kommunikoinnistanne on tullut avoimempaa

Kun nämä asiat ovat kunnossa, muutos näkyy myös työyhteisösi energiassa kyynisyyden väistyessä innostuksen tieltä.