Palvelut

Työhyvinvointipalvelut oman uran ja koko organisaation elinkaarelle

Jääkö jaksaminen arjen jalkoihin?  Eikö esimies ymmärrä tai alainen arvosta? Kävikö kriisi eikä kommunikointi onnistu vai ahdistavatko asiakkaan vaatimukset? Joskus tiimityö tökkii tai yksintyöskentely takkuaa.  Työnilo on kateissa, ihmissuhteet umpisolmussa tai muutos töissä pelottaa. Ehkä haluaisit yksinkertaisesti nauttia työstäsi enemmän? Et ole yksin.

Vaikka työpaikalla olisikin tyyntä ja arjessa kaikki hyvin, oman työn äärelle pysähtyminen kannattaa. Haastaviin tilanteisiin on hyvä varautua ennalta ja yhteisön työskentelytaitoja kehittää. Viimeistään työhyvinvoinnin haasteiden ilmetessä on havahduttava. Maton alle lakaistuilla ongelmilla on tapana kasvaa tarpeettoman suuriksi.

Loistekeskuksesta saat tukea ja konkreettisia työkaluja henkilökohtaiseen ja organisaation työhyvinvointiin. Pidämme kädestä uran alkumetreillä, arjen haasteissa ja organisaation matkalla menetyksistä menestyksiin.

Työnohjaus

Löydä työnilo

Työnohjaus on oman työn äärelle pysähtymistä, sen tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se avaa ongelmia ja löytää ratkaisuja työelämän haasteellisimpiin tilanteisiin. Työnohjaus on yksilöllinen oppimisprosessi, jonka tavoitteita ovat muun muassa oman ammatillisen identiteetin vahvistaminen ja oma sekä työyhteisön hyvinvointi. Sen avulla voidaan purkaa, jäsentää ja peilata omaan työrooliin liittyviä ajatuksia turvallisessa ympäristössä.  

Työnohjaus on tehokas menettely työn ja työyhteisön toiminnan kehittämiseen. Se sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään, saada uusia näkökulmia tai päästä eteenpäin haastavassa tilanteessa. Työnohjauksen tavoitteet määräytyvät ohjattavan yksilön tai ryhmän mukaan ja niitä työstetään aktiivisesti henkilökohtaisissa tapaamisissa.

Loistekeskuksen työnohjausprosessi on aina yksilöllinen. Keskustelemme kanssasi aluksi perusteellisesti ja luottamuksella, jonka jälkeen valitsemme juuri sinulle tai tiimillesi sopivan ohjaajan ja ohjaustavan. Kartoittavat keskustelut ovat ilmaisia ja ne käydään luottamuksella.

Me mittaamme tavoitteidesi saavuttamista työnohjausprosessin alusta loppuun. Työnohjauksen jälkeen olet muun muassa oppinut tunnistamaan omia heikkouksiasi ja vahvuuksiasi, saanut uusia näkökulmia ja työkaluja ajatustesi työstämiseen sekä lisää ammatillista itsevarmuutta. Yhteisösi työnohjauksen ansiosta hajanainen tiimisi on taas tiimiytynyt, työskentelystänne on tullut aiempaa dynaamisempaa ja kommunikoinnistanne avoimempaa. Tämän ansiosta olette saaneet positiivista energiaa ja entisen kyynisyyden tilalle on löytynyt innostus.

Kriisityö

Voimaa vaikeiden asioiden läpikäymiseen

Kriisi tapahtuu aina odottamatta ja vaikuttaa väistämättä työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Työelämän kriisi voi olla työssä tai vapaa-ajalla koettu väkivallanteko, läheltä piti -tilanne, konflikti yhteisössä tai asiakastilanteessa tai esimerkiksi työntekijän äkillinen sairastuminen tai kuolema. Jokainen ihminen reagoi kriisiin yksilöllisesti, mutta siitä palautuminen on vaikeaa ilman asian työstämistä.

Kriisityönohjaus tukee yksilöä tai ryhmää kriisin kohdattua. Pyrkimyksenä on palauttaa työskentelyn edellytykset ennalleen mahdollisimman nopeasti. Kriisityön tarkoituksena on käydä ohjatusti läpi yksilöä tai työyhteisöä ravistellut äkillinen muutos. Kriisi voi olla pieni tai suuri, mutta tärkeintä on, että sitä päästään käsittelemään ja purkamaan välittömästi tapahtuneen jälkeen.

Loistekeskus ohjaa yksilöt ja yhteisöt turvallisesti kriisien läpi. Valitsemme osaavasta joukostamme juuri sinulle tai yhteisöllesi sopivan ohjaajan, oman luottohenkilön. Ohjaajamme tukemana yhteisö voi purkaa omia kokemuksiaan, rauhoittua ja keskustella tulevista toimenpiteistä.

Tärkeää on, että apu saadaan paikalle 1–3 vuorokauden kuluessa tapahtuneesta. Ammattilaisemme tukemana pääset purkamaan ajatuksiasi ja jatkamaan elämää.