Työnohjaus

Löydä työnilo

Työnohjaus on oman työn äärelle pysähtymistä, sen tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se avaa ongelmia ja löytää ratkaisuja työelämän haasteellisimpiin tilanteisiin. Työnohjaus on yksilöllinen oppimisprosessi, jonka tavoitteita ovat muun muassa oman ammatillisen identiteetin vahvistaminen ja oma sekä työyhteisön hyvinvointi. Sen avulla voidaan purkaa, jäsentää ja peilata omaan työrooliin liittyviä ajatuksia turvallisessa ympäristössä.  

Työnohjaus on tehokas menettely työn ja työyhteisön toiminnan kehittämiseen. Se sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään, saada uusia näkökulmia tai päästä eteenpäin haastavassa tilanteessa. Työnohjauksen tavoitteet määräytyvät ohjattavan yksilön tai ryhmän mukaan ja niitä työstetään aktiivisesti henkilökohtaisissa tapaamisissa.

Loistekeskuksen työnohjausprosessi on aina yksilöllinen. Keskustelemme kanssasi aluksi perusteellisesti ja luottamuksella, jonka jälkeen valitsemme juuri sinulle tai tiimillesi sopivan ohjaajan ja ohjaustavan. Kartoittavat keskustelut ovat ilmaisia ja ne käydään luottamuksella.

Me mittaamme tavoitteidesi saavuttamista työnohjausprosessin alusta loppuun. Työnohjauksen jälkeen olet muun muassa oppinut tunnistamaan omia heikkouksiasi ja vahvuuksiasi, saanut uusia näkökulmia ja työkaluja ajatustesi työstämiseen sekä lisää ammatillista itsevarmuutta. Yhteisösi työnohjauksen ansiosta hajanainen tiimisi on taas tiimiytynyt, työskentelystänne on tullut aiempaa dynaamisempaa ja kommunikoinnistanne avoimempaa. Tämän ansiosta olette saaneet positiivista energiaa ja entisen kyynisyyden tilalle on löytynyt innostus.